Registracija i kotizacija

Za autore i učesnike autorskih, studentskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2009

plakat09