DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE - BEOGRAD,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu,
"TELEKOM SRBIJA" a.d.,
JP PTT saobraćaja "SRBIJA",
IEEE Serbia & Montenegro COM CHAPTER and SECTION

organizuju

24., 25. i 26. novembra 2009. godine
u SAVA CENTRU u Beogradu

17. telekomunikacioni forum
TELFOR 2009

Dragi autori, učesnici, organizatori, donatori i prijatelji TELFOR-a, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 je uspešno organizovan i realizovan od 24-26. novembra 2009. u Sava centru u Beogradu, Srbija.

Svi referisani i formalno prihvaćeni radovi postavljeni su na www.telfor.rs (TELFOR 2009)

(Na portalu TELFOR-a nalaze se radovi TELFOR-a od 2000. do 2009. godine.)

TELFOR 2009 - GLAVNI REZULTATI

* 400 prijavljenih naučno-istraživačkih i tehničkih radova
* 300 prihvaćenih regularnih radova, 11 radova po pozivu u 21 studentski rad
* Preko 700 autora/koautora i predavača
* 49 regularnih sesija, 1 sesija po pozivu, 3 studentske sesije
* 11 specialnih i tehničkih prezentacija
* 1 seminar, 1 radionica, 2 okrugla stola i jubilarna izložba PTT muzeja
* 13 komercijalnih prezentacija, 30 kompanija učesnika na izložbi TELFOR-a
* 150 članova Pdbora TELFOR-a i studentske tehničke podrške
* 120 aktivnih recenzenata
* Preko 30 organizacija donatora, partnera, prijatelja ili koorganizatora TELFOR-a
* Oko 2000 registrovanih učesnika !
HVALA VAM NA VAŠEM UČEŠĆU, POMOĆI I SARADNJI!

DOĐITE NA TELFOR 2010
(23-25. Novembar 2010. godine, Sava centar, Beograd, Srbija !)

ORGANIZATORI TELFOR-a
Društvo za telekomunikacije-DT, Beograd, Srbija
ETF-Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter

IEEE Region 8 tehnički podržava TELFOR!

panorama Beograda

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2009

plakat09